بایگانی برچسب: s

مجموعه سایت های هموطن


ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
مجموعــــہ سایتــــ هاے هموطن
.
یڪ : مجلــہ مجازے هموطن
http://hmvatan.ir
این سایتـــــــــ ، سایتـــــــــ اصلے مجموعہ هموطن استــــــــ و با عنوان مجلہ مجازے فعالیتـــــــــــ مےڪنـــد
.
دو : هموطن نیوز
http://news.hmvatan.ir
زیردامنـــــہ هموطن ڪہ یڪ سایتـــــــ خبرے استـــــــــ ، این سایتـــــــــ با استفاده از ریس سایتـــــــــ هاے مشهور خبرے همچون میزان ، مهر ، قدس ، ایسنا فعالیتــــــــــ مےڪند
.
سہ : جامعہ مجازے هموطن فیــــس
http://face.hmvatan.ir
این جامعہ مجازے ڪہ شباهتـــــــــ اندڪے بہ فیسبوڪ دارد نیز زیردامنہ هموطن استــــــــــ ، از قابلیتــــــــ هاے این سایتــــــــــ . چتــــــ ، ارسال پستــــــــ در قالبــــــ عڪس و متن ، هشتــــــ ، گروه ، صفحہ ، چتـــــ خصوصے و غیره استـــــــــــــ.
البتہ الان خیلے خلوتـــہ چون عضو نداره
.
چهار : هموطن سررچ
http://search.hmvatan.ir
هموطن جستجو با اتصال بہ بینڪ و سایتــــــــ هاے مشهور دیگـــر جستجو ڪار را براے همہ راحتــــــــ مےڪند ، از قابلیتــــــــ هاے این جستجوگر ، جستجوے ڪتابـــــــ و محصول براے خرید اینترنتے استـــــــــ
.
پنج : سایتـــــــــ دانلود
http://downloadwow.ir
سایتـــــــ مستقل و جدا از مجموعہ هموطن ڪہ مدیریتش با خودمہ مثل تمام سایتــــــــ هاے دیگر ،،، این وبـــــــ در حال ڪامل شدن استـــــــــ و تازه شروع بہ ڪار ڪرده
.
شش: بلاگ همـــہ این سایتــــــــــ ها
http://home.hmvatan.ir
بعضے وقتا مینویســــم و بعدش بہ اینستا انتقال میدم و شایـــــد هم برعڪس
.
#جواد_عصمتی #هموطن

پروانہ هاے سوختہ

 

 

اے بے ، eb ، پــروانــہ اے
ــ
ـــ
ــــ
ســـلام و عــرض ادبــــــ محضـــر شمــــا خــوبان مـردم فهیــم و عـزیـز
اگــر ایــن تـصــویــر شمــا را مڪدر میڪند لطفــا عــذر و پــوزشــم را پــذیــرا باشــیــد (تصــویــر دوم).
ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ
سلام و دورود خداوند بر مردم مهربان
دوستانتان را تگ کنید(اینستگرام) و آن ها را با این عزیزان پروانه ای و خانه ای بی آشنا کنید
@eb_home

آدرس خانه ای بی:تهران ، بزرگراه همت ، شرق به غرب، ورودی خیابان شیخ بهائی ، نبش برزیل غربی ، پلاک ۱۶۴
دوست من
با مهرت به پرواز مهمان شان کن.. بانک سینا – شعبه ملاصدرا – کد ۳۶۶ شماره حساب
۳۶۶-۸۱۶-۱۰۰۱۰۱۴۵-۱
شماره کارت
۶۳۹۳۴۶۱۰۲۳۸۴۰۹۷۴
شماره شبا
IR300590036681610010145001
به نام بنیاد امور بیماری های خاص(گروه حمایت از بیماران ای بی)
وبسایت و درگاه اینترنتی واریز کمک های مردم خیراندیش
www.eb-home.ir
واریز کمک از طریق کد دستوری موبایل
*۷۶۷*۶#

کفش یتیم

 

ڪفـــش خجالتــــــے
ـــ
ــــ
ـــــ
ڪمتریـــن فایــــده دیــــدن ایــــن ویـــدئـــو درڪـــ واضــح و روشـــن ڪوچڪ بودن نـــااُمیـــدے در مقابـــل بزرگــــے اراده و انگیــــزه استــــــــ
ــــــ
ثمـــره دیــــدن ایـــن ویدئو در رفتــــار دیــگــــرے بـہ نـــام ((ارتبـــاط بـــا خـــــــدا)) نیـــز مـــوجـــود استـــــــ
واگــــر ((دعــــا)) یڪـــے از نمـــادهاے ارتــبــاط با خــــدا باشـــــد بایـــــد بگــــم ایـــن شـــــبــــــهــا وقتـــشـــہ 😌
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنڪتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـمگــــــــہ فـــایـــــده دیـــدن ایــــــن ڪلیــپـــــ تقویـــــتـــــ ارادہ مــــا نیستـــــــ
۲ـمگــــــہ ارتباط بـــا خـــدا باعــــثـــــ تقویــــتـــــ اراده نمیشــــہ (مثـــل روزه دارے).
۳ـپـــس دعـــا بــــایــــد باعــــثـــــ تـــلاش بیشتـــر مـــا بـــراے انجـــام ڪارے ڪه براش دعــــا ڪردیـــم بشـــہ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیڪـ . ـپرسشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پس چـــــرا یڪـــے از نمـــادهـــاے ارتبـــاط با خــــــدا ڪــــہ قــــراره باعــــثــــــ((افــــزایــــش انگیـــــزه)) مــــا بشــــہ ، در بعــــضــــے مــــوارد سبــبــــــ افــزایــــش اگـــــیزه مـــــا نمـــیـــــشــــــہ؟؟؟

نقض تحریم یا برجام !

تـــــحـــــریـــــم جـــــــدیـــــــد
ــــ
ــــــ
ـــــــ
ــــــــ
وقــتــے بـــرادر رئیــــس جمهـــــور بــــہ تــــوصـــیـــہ خـــود ایــشـــان اجـــازه دارد در مــــزاڪــراتــــــ حســـاس هــستـــہ اے دخـــالتــــــ ڪــنــــد
و ، وقــــتــــے مـــعـــاون اول قــــوه قـــضـــایـــہ بــــہ رئیــــس جــــمهـــور مےگویــــد بـــرادر شــــمــــا بــــایــــد بـــازداشــــتــــ شــــود چــــون مشڪــلاتـــــ بزرگ اقـــتـــصــادے دارد و رئیــس جمهــــور آن مسئــــول را تهـــدیــــد مےکـــنــد ڪــہ اگــــر بـــرادرم بازداشــــتـــــ شــــود مـــن اعـــلام جــــنـــگـــــ مےڪنـــم
ــــ در ایــــن اوضــــاع نبـــایـــد انتظـــار داشــــتـــــ رئیـــــــس جمــــهـــــور فـــــرق ســـــگـــــ هــــار و گــــربـــہ مـــلوس را بـــفهــــمــــد
ــــ(( او ماے گاد )) البــتـــــہ ڪـــہ او فـــــرق ایــــن دو را مــــےفهمـــــد ،،،،،،، پــــس چـــرا هـــنــــوز بـــــہ ســــگــــ هـــار اعتــــــماد دارد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنڪتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـــبہ رئیس جمهور منتخبــــــ ڪشور عزیزمان احترام بگذاریم
۲ـــهمیشــــہ نقد سازنده استــــــــــــــ
۳ـــبلہ منظورم از سگــــــ هار هیاتـــــــــ حاڪمه آمریڪا استــــــ نـــہ مــــردم ایـــن ڪــــشور ، براے درڪ هارے ایشان ڪمی در تاریخ به عقبــــــ برگردیـــــد
۴ــجملاتــــ مربوط به معاون اول قوه قضایہ ، عیـــن و دقیق جملاتــــے ڪه ایشان فرموده بودند نیستـــــ

آشنایی با هموطن

سایت هموطن سایتی است که شما در ان قابلین عضو شدن و انتشار افکار و آراء خود را دارید .
مطالب شما در قالب عکس و فیلم و متن خواهد بود که هر کدام بسته به نیاز شما آماده استفاده است .

دانلود فیلم یا انتشار کلیپ ها تنها گوشه ای از امکانات هموطن است .

————————————————————————————————————-

مطالب سیاسی و روشنگرانه گوشه ای دیگر از مطالب گل چین شده سایت هموطن است


در کنار مطالب سیاسی و غیره  و امکان دانلود فیلم مطالب مذهبی و دینی هم گوشه ای دیگر از مطالب مفید جامعه مجازی هموطن است .

—————————

برای انتقال به جامعه مجازی هموطن روی عکس ها کلیک کنید

—————————