روز دختر

بمناسبتــــــــــ روز دختر ڪہ فرداستـــــــــــــ این پستـــــــ ڪپے شده را میزارم
.
فرداے دختران هــــر جامعـــــہ اے ، مادرے و همسرے استـــــــــــ ، این وظیفـــہ خیلے خیلے اهمیتـــــــ داره . یڪ علتـــــــ اهمیتـــــــ و حساس بودن این وظیفــــــہ در ڪلام رهبرےوذڪر شـــــــده ڪہ میتونید در زیر ببینیــــــد
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 📍زن ها می‌توانند مانع پرت شدن شوهرهایشان به پرتگاه جهنم شوند! در محیط زندگی، در محیط بازار، در محیط اداره، سیاست، ممکن است مردها دچار لغزش هایی شوند که آنها را آرام آرام به
لبه‌ی پرتگاه ببرد و در اثر یک غفلت به ته دره سرازیر شوند. زن می‌توانند مانع از چنین حادثه ای شود.
رهبر انقلاب؛ ۸۲/۰۲/۲۸

❣️ @khamenei_reyhaneh
ڪپے از صفحـــہ ریحانہ

استاد یگانه

 

امــــروز در محضر یڪے از اساتید بزرگـــــ موسیقے سنتے بودیـــم ، استاد یگانـــہ یڪے از بزرگتریـــن اساتیـــد موسیقے مقامے ڪشور استـــــــــــ ڪہ همیشــــہ صداے دوتار ایشـــان از خوش صــــداترین موسیقےهاے استـــــــ ڪہ شنیــــــده شـــــــــده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوضیحاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استــــــــاد یگــانــــہ ، استاد بزرگــــــــ موسیقے مقامے ڪشور استــــــــــــــ.
.
شخـــص سلفے گیرنــــــد پسرخالــہ عزیزم استـــــــــ ڪہ خود ایشـــــان از اساتید موسیقے سنتے خــــراسان شمــالــــے استـــــــــ.
.
موسیقے سنتے را پاس بداریـــم تا از دستـــــــــ موسیقے هاے جدیدے ڪہ امروز بـــعنوان موسیقے(راڪ،رپـــــــ) شناختـــہ شـــــده و البتہ خطـــر و ضررهـــاے خاصے دارد ، نجاتـــــــــ پیدا ڪنیم