بایگانی دسته: دل نوشته

در این دسته دل نوشته های من منتشر می شود

روز دختر

بمناسبتــــــــــ روز دختر ڪہ فرداستـــــــــــــ این پستـــــــ ڪپے شده را میزارم
.
فرداے دختران هــــر جامعـــــہ اے ، مادرے و همسرے استـــــــــــ ، این وظیفـــہ خیلے خیلے اهمیتـــــــ داره . یڪ علتـــــــ اهمیتـــــــ و حساس بودن این وظیفــــــہ در ڪلام رهبرےوذڪر شـــــــده ڪہ میتونید در زیر ببینیــــــد
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 📍زن ها می‌توانند مانع پرت شدن شوهرهایشان به پرتگاه جهنم شوند! در محیط زندگی، در محیط بازار، در محیط اداره، سیاست، ممکن است مردها دچار لغزش هایی شوند که آنها را آرام آرام به
لبه‌ی پرتگاه ببرد و در اثر یک غفلت به ته دره سرازیر شوند. زن می‌توانند مانع از چنین حادثه ای شود.
رهبر انقلاب؛ ۸۲/۰۲/۲۸

❣️ @khamenei_reyhaneh
ڪپے از صفحـــہ ریحانہ

استاد یگانه

 

امــــروز در محضر یڪے از اساتید بزرگـــــ موسیقے سنتے بودیـــم ، استاد یگانـــہ یڪے از بزرگتریـــن اساتیـــد موسیقے مقامے ڪشور استـــــــــــ ڪہ همیشــــہ صداے دوتار ایشـــان از خوش صــــداترین موسیقےهاے استـــــــ ڪہ شنیــــــده شـــــــــده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوضیحاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استــــــــاد یگــانــــہ ، استاد بزرگــــــــ موسیقے مقامے ڪشور استــــــــــــــ.
.
شخـــص سلفے گیرنــــــد پسرخالــہ عزیزم استـــــــــ ڪہ خود ایشـــــان از اساتید موسیقے سنتے خــــراسان شمــالــــے استـــــــــ.
.
موسیقے سنتے را پاس بداریـــم تا از دستـــــــــ موسیقے هاے جدیدے ڪہ امروز بـــعنوان موسیقے(راڪ،رپـــــــ) شناختـــہ شـــــده و البتہ خطـــر و ضررهـــاے خاصے دارد ، نجاتـــــــــ پیدا ڪنیم

وطن من

#سرزمین_من
.
– سرزمین من جاییست که #نخبه ها را فراری می دهند و از #پخمه ها تجلیل می کنند . [ عراقچی]
.
– سرزمین من جاییست که پاسخ خون #شهدا ی هسته ای را با بتن ریزی در قلب نیروگاه هسته ای میدهند و برای قدردانی از خانواده هایشان #برجام ننگین و نافرجام را با رقص و پایکوبی روی خون شهدا جشن میگیرند ، برای دیپورت نخبه ای توسط بیگانه فقط به جرم #بسیجی بودن خوشحال میشوند و همزمان برای فوت نخبه ای دیگر که سالها در خدمت همان بیگانه بوده مسابقه ی تسلیت و اعتذار به راه می اندازند.
.
– سرزمین من جاییست که مردمانش برای انعقاد قرادادهای استعماری و قجری #توتال و #کرسنت ، #تحریم های پسابرجامی که حتی سردار خودخوانده ی دیپلماسی را هم به ورطه ی #دلواپسی کشانده ، غارت بیت المال و فساد صندوق ذخیره ی فرهنگیان ، جریمه ی #نجومی کرسنت ، وثیقه ی #نجومی برای آزادی برادر رییس جمهور ، حق #نجومی اوقات فراغت فرزندان نمایندگان مجلس و … روزه ی سکوت میگیرند ولی در مقابل اظهارنظر شخصی خواننده ای که حتی مجلس رقصشان با صدای او گرم میگیرد تبدیل به بلندگوهای دوسر ساده لوحی و بلاهت و بعضا نفاق میشوند.
.
– سرزمین من جاییست که روشنفکرانش از هیچ توهین و افترایی نسبت به شهدای #مدافع_حرم و حریم و محافظان #امنیت کشور دریغ نمیکنند اما به محض وقوع #ترقه_بازی شعار دروغین #اتحاد سر میدهند .
.
– سرزمین من جاییست که روشنفکرانش در ابتدای روز ، متوهمانه از مضرات هرگز اثبات نشده ی #روزه داری میگویند ولی در انتهای روز خواستار پخش #ربنا ی دم افطار خواننده ی پناه برده به آغوش غرب میشوند و غالبا نمیدانند ربنا کلام وحی است نه اشعار عربی مولوی و حافظ .
.
– سرزمین من جاییست که وقتی #رهبری نظام از ماجرای کثیف ماورای سند #بیست_سی حرف میزند و قاطعانه جلوی اجرای خزنده ی آموزش #مسائل_جنسی به کودکان را میگیرد ؛ شبه متجددین شیفته ی غرب با چشم های بسته و دهان های باز فریاد زدند که به شما اطلاعات غلط رسیده و چنین مطالبی در این سند موجود نیست ولی بعد از ماجرای قتل آتنا بدون آنکه بخواهند و بدانند گفتند که اگر جلوی آموزش مسائل جنسی سند بیست سی گرفته نمیشد تراژدی #آتنا اتفاق
نمی افتاد.
.
– سرزمین من جاییست که خانواده ی #آتنا که به حق خواستار #اعدام قاتل فرزندشان در ملاء عام هستند در مقابل اظهارنظر خلاف شرع #باران_کوثری که قصاص و مجازات اعدام را #توحش میخواند و تلویحاً آن ها را وحشی خطاب می کند ، سکوت کرده ولی برای نظر نسنجیده ی #تتلو درباره ی #حجاب شکایت میکنند . #سگ_را_رها_کرده_و_سنگ_را_بسته_اند
.
– سرزمین من جاییست که …

حجاب و عفاف

.
بدون شڪ یڪ دلیل لزوم حجابـــــــــ و عفافـــــــ ڪنترل ناهنجارے هاے جنسے استــــــــــــ
.
دلیل مـــــــن بر این ادعـــا این استـــــــــــــــ 👇👇
بیشتریــــن میزان تولـــد بچہ هاے نامشروع در ڪشورهاے استـــــــــ ڪہ بیشترین آزادے جنسے و ظاهرے را براے شهروندان خود قائل شــــــده اند .
نمونہ بارز ایالاتــــــــــ متحـــــده استــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تذڪر
.
۱ــوجود بچہ اے ڪہ پدرش مسئولیتــــ آن را پذیرا نیستـــــــــ شروع یڪ دردسر بزرگـــــــ براے جامعہ از طرفــــــــ همان بچہ استـــــــــــ ڪما اینڪہ همین موضوع را در آمریڪا مےبینیم (بیشترین زندانے در دنیا).
.
۲ــ حجابـــــــــــ بدون عفافــــــــــ تحقق نمےیابد ـ تقریبا ـ
.
۳ــ براے روح پاڪ آتنا دعا ڪنیم
.
۴ــ با فهم فلســــہ حجابــــــــــ خیلے از مشڪلاتــــــــــــ و ایراداتــــــــــــ بہ محجبہ ها برطرفــــــ مےشود (۱ـمحدوده حجاب ۲ـوسیلہ حجاب ۳ـمقدار حجاب).
.
۵ـخیلے حرفـــــــــ دارم ولے حوصلہ ندارم

راشل کوری کیست

 

چــقــدر راشــل ڪــورے را مےشناسیـــد
ـــ
ــــ
ـــــ
ــــــ
بانوےڪہ هـــرچنـــــد مســیـــحے آمــریڪایے بـــود ولے براے دفـــاع از حـــق حیاتے ولے ســـاده زنــدگے عــده اے فلســطیــنے مــسلمـــان جــــان داد(شــــــــهیــــــد) شـــــــد
آرے
انســـانیــتــــــ مرز نــــدارد
انسانیتــــــ دیــــن نمے شناســــد
انسانیتـــــ نــــژاد نمے فهــــــمد
انسانیتــــــ ســـن و ســـال نمے پذیـــــرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنڪتہ هـــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ــــانیمیشنے بنــــام راشـــــل ڪورے در موسسہ تصــــویرے فاطمه الزهراء ســـــاختہ شـــــده ڪہ بسیــــار دیدنے استـــــــــ
۲ــــنــــام دیگــــر ایــــن بانوے آمریڪایے ریچــــل ڪورے استــــــــ
۳ــــایـــن بانوے عــاشق انسانیتـــــــ براے حمایتــــــ از مظـــلوم هاے ڪہ بولدوزرے اسرائیلے قصــــد داشتــــــ خانہ خانوادگے آنها را نابود و باخاڪ یڪسان ڪند ایستـــاد و در نهــــایتــــــ بولدوزر اسرائیلے از روے او رد شـــــد و باعثــــــــ مرگــــ متاثــــــر ڪننده و دلخــــراش او شــــــــــد
۴ــــامروز مـــا هــــم مےتوانیــــم بـــا فریــــادهایـــمان از آن مـــردم و ملتــــــ ستــــم دیــــده حمایتــــــ و دفاع ڪنیم ، چــــہ بســـــا همیــــن حضـــــور ڪوچڪ ولے پر از معنے ، ســــازنــــدہ آینــــده اے رنگے براے ڪودڪان ایرانے و فلسطینے باشــــــد
#قدس #روز_قدس #روز_‌انسانیت #روز_کار_فکری